Evangelisatie

Uitgaan met ‘kom naar ons’

Gisteren stond Nieuw Leven traditiegetrouw op de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn. Ik mocht een tijdlang folders uitdelen op de markt en vreemd genoeg vond ik deze ‘old school’-vorm van evangeliseren helemaal niet zo vervelend om te doen. Velen namen de folder beleefd aan. Sommigen liepen straal door en negeerden mijn zo vriendelijk mogelijk uitgesproken ‘alstublieft’ volledig en enkelen gaven ronduit gehoor aan hun aversie tegen de prominente woorden ‘God is nabij’ op de folder. Lees verder

God wil het

Enkele maanden geleden schreef ik het bericht ‘Leven aan het uiteinde van de aarde’. Als inwoner van Alphen aan den Rijn, vroeger een grensstad van het Romeinse Rijk, trof het mij dat waar ooit de Romeinse keizer zich liet aanbidden als heer en god, Jezus zijn discipelen heen stuurde om het evangelie te brengen. Ik werd mij bewust van de noodzaak om de visie en missie van de Hemelse Heer en God voor Alphen aan den Rijn te leren kennen. En nu heb ik hem ontdekt! Lees verder

Leven aan het uiteinde van de aarde

Toen Jezus Zijn discipelen uitzond naar de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8), welk beeld hadden de discipelen daarbij? Natuurlijk was hun wereldbeeld nog niet zo ontwikkeld als dat van ons, maar zij zullen toch weet hebben gehad van de uitgestrektheid van de aarde. Uitgebreide handelscontacten en vele militaire expedities hadden vanuit alle windstreken diverse invloeden het Romeinse Rijk, en dus ook Israël, binnengeblazen. Misschien hebben de discipelen bij ‘de uiteinden’ wel gedacht aan de grenzen van het wereldrijk van Rome. Lees verder