Leven aan het uiteinde van de aarde

Toen Jezus Zijn discipelen uitzond naar de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8), welk beeld hadden de discipelen daarbij? Natuurlijk was hun wereldbeeld nog niet zo ontwikkeld als dat van ons, maar zij zullen toch weet hebben gehad van de uitgestrektheid van de aarde. Uitgebreide handelscontacten en vele militaire expedities hadden vanuit alle windstreken diverse invloeden het Romeinse Rijk, en dus ook Israël, binnengeblazen. Misschien hebben de discipelen bij ‘de uiteinden’ wel gedacht aan de grenzen van het wereldrijk van Rome.

Ik vind het fascinerend dat ik aan zo’n uiteinde geboren ben en na jaren van afwezigheid daar inmiddels al weer enkele jaren woon. Vroeger bekend als Albaniana heet de plaats nu Alphen aan den Rijn. De rivier de (oude) Rijn vormde gedurende vele eeuwen de noordelijke grens van de Romeinse provincie Germanië. Gaius Caesar, beter bekend onder zijn spottende bijnaam Caligula, maakte van Alphen aan de Rijn een castellum, een versterkte nederzetting die stand moest kunnen houden tegen de woeste stammen uit het noorden.
Caligula gaf een typisch voorbeeld van caesarenwaanzin. Vaak werd aan de keizer na zijn dood een goddelijke status toegekend, maar Caligula liet zich al tijdens zijn leven aanbidden als god. Deze cultus strekte zich uit tot aan de uiteinden van het rijk. Standbeelden van de keizer en beeltenissen op munten moesten de plaatselijke bevolking doordringen van het feit dat de keizer in Rome ook in hun leefwereld dominus et deus (‘heer en god’) was. In Alphen aan den Rijn zijn ook muntstukken met de beeltenis van Caligula gevonden.

Wat is het opmerkelijk dat Caligula een visie heeft gehad voor Alphen aan den Rijn. Voor hem was het een bolwerk ter verdediging van het rijk waarin hij zichzelf liet aanbidden als god. Maar het is veel opmerkelijker dat een ogenschijnlijk onbeduidende joodse Meester enkele jaren voor Caligula een andere visie had voor Alphen aan den Rijn. Hij zond Zijn leerlingen naar dit uiteinde met de missie dat de mensen die daar woonden Hem zouden aanbidden als Heer en God.
Dwars door tijd en ruimte heen ben ik nu ook geplaatst in dit uiteinde als leerling en getuige van Jezus Christus. Wat is mijn visie en mijn missie voor Alphen aan den Rijn? Ik zie dat de meeste inwoners, waarschijnlijk onwetend, maar desondanks nog steeds de aardse heersers aanbidden als heer en god, zonder weet te hebben van de hemelse Heer en God. In een volgend bericht wil ik meer schrijven over mijn visie en missie voor Alphen aan den Rijn. Nee, ik moet het anders zeggen: over de visie en de missie van Jezus Christus voor Alphen aan den Rijn. Ik wil luisteren naar de stem van de Meester en Zijn hartsverlangen voor Alphen aan den Rijn de mijne maken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s