Seks

De laatste weken was de beleving van seks onder jongeren verschillende keren in het nieuws. Nadat minister Rouvoet van Jeugd en Gezin zijn zorgen had uitgesproken over de losgeslagen seksuele moraal die uit de reportage Sex Sells (KRO) naar voren kwam, viel de ene moraalridder na de ander hem hard aan. Alsof zich alleen voor ‘burgerlijke’ en ‘gelovige’ ogen een zorgwekkende verschuiving van de moraal voordoet. Al die mensen die met smalende woorden de zorg van Rouvoet weghoonden zouden eens een tijdje moeten optrekken met jongeren die zich werkelijk geen idee meer kunnen vormen van liefde, intimiteit en trouw. Netwerk besteedde hier gisteravond nog aandacht aan: niet meer een duurzame relatie van trouw en liefde is de norm voor seks, maar porno die zich overal aan de weerloze jongeren opdringt. Misschien zijn de mensen uit de generatie van de seksuele revolutie trots op hun nalatenschap. Vele anderen zien inmiddels met lede ogen aan hoe steeds meer éénoudergezinnen, gebroken huwelijken en eenzame avonden achter de plastic werkelijkheid van televisie en internet, jongeren voortbrengen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen, zoals hechtingsproblemen en depressies. Terecht stelde Bouchibti (Tweede Kamerlid voor de PvdA) afgelopen zaterdag in het Reformatorisch Dagblad dat wegzetten van deze problematiek in de ‘gelovige’ hoek voorbij gaat aan de harde werkelijkheid.

Opeens trof het me: seksuele ongeremdheid is geen plezier, maar een straf van God. In Romeinen 2:24-27 wordt beschreven hoe God de mensen heeft overgegeven aan hun eigen lusten, omdat ze Hem niet meer erkennen en dienen als Schepper. Velen zullen denken dat zij God van zich af hebben weten te schudden en dat ze nu mogen doen en laten wat ze willen. Het tegendeel is waar. Ten laatste heeft God hen losgelaten en overgeleverd aan hun eigen lusten. Dit is geen vrijheid, maar een heilloze weg.

Keer terug naar de Schepper! Leg je gebroken huwelijk, je seksleven en al je pijn aan Zijn voeten neer. Lees Exodus 34:6-7 eens om te ontdekken hoe Hij is. Hij geeft om mensen die in zorgen zitten. Hij is genadig, geduldig en vol goedheid. Hij is trouw. Hij zal zijn goedheid aan je tonen. Hij zal alle ongerechtigheid, al je overtredingen en je zonden vergeven, maar Hij zal de ongerechtigheid niet vergeten wanneer deze doorgaat van vaders op kinderen en zij zich niet tot Hem bekeren. Op grond van wat Jezus heeft gedaan zal God jou niet afwijzen als je tot Hem komt, maar Hij zal je aannemen als Zijn eigen kind (Johannes 1:12 en 1Johannes 1:7, 9).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s